ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SUMMER INTENSIVE BY DEUX HOMMES